Βιβλιοπαρουσίαση Τέσσερις δεκαετίες indie (1976-2017)

Το SONIK παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στα 40 χρόνια της indie μουσικής κουλτούρας. Μέσα από εκτενή αρθρογραφία και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ξετυλίγεται η ιστορία αυτού που ονομάστηκε indie rock, η αισθητική και η ιδεολογία του, καθώς και η σχέση του με κοινωνικά φαινόμενα και άλλες μορφές τέχνης. Στις 96 σελίδες του τεύχους εξετάζονται, επίσης, κάποιες από τις σημαντικότερες σκηνές του σήμερα, καθώς και οι προοπτικές που διαφαίνονται για το είδος και την παράδοσή του. Γίνεται, τέλος, μια ενδελεχής εξέταση της εν Ελλάδι ανεξάρτητης σκηνής και της κατάστασης σε αυτήν σήμερα.