Μια Νεκρόπολη σε Ανάδυση…

Αποτέλεσμα εικόνας για νεκρόπολη Σακκάρα,

Μετά από 4318 χρόνια(κατά προσέγγιση) Αρχαιολόγοι με επικεφαλής της ανασκαφής, Μοχάμεντ Μεγκαχέντ ανακάλυψαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα υπό τη μορφή ταφικού θαλάμου που χρονολογείται άνω των 4.000 ετών στη νεκρόπολη Σακκάρα, νότια του Καΐρου.
Τα ανάγλυφα σε πρώτη φάση δείχνουν, ότι ο ενταφιασθείς αξιωματούχος μάλλον ήταν ο Chuwi, που φέρεται να ηγεμόνευσε την περίοδο της πέμπτης δυναστείας, η οποία χρονολογείται στην Αίγυπτο από το 2500 έως το 2300 π.Χ.

Με αρκετές ανακαλύψεις για την εν λόγω περίοδο οι εν λόγω αρχαιολόγοι με επικεφαλής τον παραπάνω, είχαν πρόσφατα φέρει στο φως ξανά μια στήλη από γρανίτη, όπου δέσποζε το όνομα της βασίλισσας Σετιμπχορ(ως πιθανολογούμενη σύζυγο) του βασιλιά Ντζεκαρε Ισεσις, του όγδοου και προτελευταίου βασιλιά της Πέμπτης Δυναστείας.