Το ISTOSCH BOOK STORE προτείνει το συγγραφέα Μανώλη Δρακάκη