Μια κολοσσιαία Μυκηναϊκή ανακάλυψη

Το καλοκαίρι της τρέχουσας χρονιάς στο μνημειακό συγκρότημα αποκαλύφθηκε και ήρθε στο φως, ένα συγκρότημα έξι ανεξάρτητων κτιριακών όγκων, όπου η διάταξη τους είναι γραμμική σε ομάδες των τριών, με υπαίθριους χώρους αντίστοιχων διαστάσεων.
Παρότι η κάθε μονάδα καταλαμβάνει επιφάνεια 250 τ.μ. περίπου που στο εσωτερικό τους χωρίζεται με λίθινους τοίχους.
Οι έρευνες προχώρησαν και σε νέα κτίρια που που εντοπίστηκαν στο νότιο τμήμα της ακρόπολης, αναδείχνοντας σημαντικά ευρήματα που αφορούν κυρίως την αρχιτεκτονική και τη χρονολογική τους περίοδο. Σε αντίθεση με τις άλλες μεγάλες μυκηναϊκές ακροπόλεις οι οποίες είχαν υποστεί ανακατασκευές, στο Γλα, αναδείχθηκε το σπάνιο φαινόμενο του ενιαίου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τον οποίο η οχύρωση και τα κτίρια της ακρόπολης κατασκευάστηκαν ενιαία σε ένα χρονολογικό ορίζοντα που καλύπτει ολόκληρο το εύρος 13ου αι. π.Χ..

Περισσότερα
Font Resize
istosch webPortal