Η μουσική θρηνεί την φωνή της καρδιάς, την Christine Anne McVie

Το τελευταίο διάστημα, αν όχι τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε αρκετές περιπτώσεις που φτώχυναν τον ηλεκτρικό ήχο, ακόμα και σε νεότερες ηλικιακές περιοχές, ωστόσο η δεκαετία του 2020, δεν είναι ούτε καν στο ελάχιστο η δεκαετία του 2010, που ήταν ένας ΄άλλος μεταβατικός, αλλά όχι ακόμα πεπερασμένος χρονικά κόσμος, για να μπούμε στη νέα φάση που θα εκδηλώνονταν μαζικά αποχωρήσεις, αναχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις και φυσικά διαλυτικές και φυγόκεντρες τάσεις από σχήματα, μέλη τους, ακόμα και στυλ που ο χρόνος τα αποστράγγισε και τα πέταξε στα μουσεία παγωμένα, αποστρατευμένα και μάλλον εκτός κλίματος και εποχής, όπου η αμφισβήτηση πλέον, είναι μάλλον “μπανάλ”.

Περισσότερα