Οι 100+ καλύτερες ταινίες στην ιστορία του Κινηματογράφου

Σαφώς και υπάρχουν και επίπεδα και διακρίσεις ανάμεσα σε ανώτερο, και κατώτερο δημιούργημα, αλλά όχι με όρους ταξικής πυραμίδας(κοινωνιολογικής, ανθρωπολογικής και ανθρωπογεωγραφικής φύσης.
Στην τελική θα ήταν πολύ δύσκολο να είναι όλες πρώτες, αλλά ζούμε σε ταξικές κοινωνίες και αυτό δεν μπορεί να είναι απόλυτα ευκταίο. Όλες παίρνουν στον ένα η στον άλλο βαθμό μια θέση που τους αναλογεί, τόσο η τέχνη ως συνθηματολογία, με όλα τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά να την συνοδεύουν, όσο και η επιστήμη με τα δικά της ως, επιχειρηματολογία.

Περισσότερα
Font Resize
istosch webPortal