Διαδικτυακή Διαφήμιση

istosch the first Chania's multinational technologies lab   the 1st multinational Chania's web design & development center   simply& dedicated web Hosting   istoschSHOP, Τα πάντα από βιβλία & νέα τεχνολογία...   istoschSOFT. Professional future's application today   istosch graphic applications &corporate logos

istoschSOFT data &technologies lab

 


 

Web Advertising

Το istosch totaly operation promotions πραγματοποιεί όλη την γραμμή σχεδίασης κατασκευής, διαχείρισης logo design, adbertising hosting, logo design, web promotion, δίνοντας δυναμική & κύρος στη διαφήμιση σας.
http://istos-ch.com/shop/image/cache/catalog/drak_5-228x228.jpg
Το istosch totaly operation promotions σχεδιάζει, φιλοξενεί τη διαφήμιση σας σε πακέτα από χαμηλού κόστους στις μεγάλης επισκεψιμότητας ιστοπύλες & ιστοσελίδες μας ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες και φυσικά τις ανάγκες που κατά περίπτωση παρουσιάζονται στην προώθηση των προϊόντων σας στα web shop, στα portal και το site μας.Το istosch totaly operation promotions φιλοδοξεί να στηρίξει και να φιλοξενήσει, γρήγορα, δυναμικά, ποιοτικά και δημιουργικά τις προσπάθειες προβολής των εμπορικών και επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο με το ανέβασμα και το στήσιμο της εμπορικής σας ρεκλάμας.
Η προσπάθεια προπαγάνδισης στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και η ανάδειξη τους, όχι ως τη λιγότερο επιζήμια, αλλά τη περισσότερο επικερδή προσπάθεια του αγοραστικού κοινού σε αυτά και αυτές, αποτελεί τη μαγιά που θα προσφέρει συνολικά μεγαλύτερα οφέλη στο κύκλο εργασιών και θα αποδώσει τελικά τα προσδοκώμενα κέρδη σε χρόνο μικρότερο του αναμενομένου. Η διαφήμιση για την οποία αναφερόμαστε είναι και δική μας υπόθεση. Για μάς η διαφήμιση δεν είναι μόνο διαμόρφωση της ρεκλάμας ούτε μόνο που θα προβάλλεται αυτή. Η ρεκλάμα είναι μόνο το αποτέλεσμα. Μια διαφημιστική καμπάνια που σέβεται τον εαυτό της δε στέκετε μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά κυρίως στη προετοιμασία της. Μέχρι να φτάσει στη δημιουργία της υπάρχει δρόμος, έρευνα αγοράς και μελέτη συμπεριφοράς του αγοραστικού κοινού. Εμείς και οι συνεργάτες μας, το διαφημιστικό τμήμα της istosch data&web center, το τμήμα istosch totaly operation promotions, πραγματοποιούμε αυτή τη προετοιμασία με όλες τις απαραίτητες επιστημονικές μέθοδες. Ο σεβασμός στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας και πως αυτά θα κατακτήσουν ένα τμήμα της αγοράς, απαιτούν και την ανάλογη μελέτη πριν μετουσιωθεί η καμπάνια σε πραγματικότητα. Οι πλέον σύγχρονες μέθοδες προετοιμασίας αναδείχνουν πως κάποιοι απ' τους όχι και τόσο φανερούς τρόπους διείσδυσης των προϊόντων και των υπηρεσιών στην αγορά, παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο ως προς το αποτέλεσμα και τελικά είναι αυτοί οι τρόποι που ανεβάζουν τους κύκλους εργασιών σας και κατ' επέκταση τα κέρδη σας.
Ο σκοπός μας δεν ήταν να κάνουμε ένα ακόμα διαφημιστικό τμήμα και να κατοχυρώσουμε ένα πελατολόγιο χωρίς αυτό να ξέρει σε τι κοινό απευθύνετε. Σκοπός μας είναι να προετοιμάσουμε το έδαφος σε εκείνο το κοινό που θα αναφέρεστε, η να διερευνήσουμε τέλος πάντων πιο είναι αυτό και να αναλάβουμε και τη παραπέρα πραγματοποίηση της.
Διαστάσεις primeΠροβολή internallΠροβολή parentalΠροβολή
220Χ280 κάθετο banner      150€ ο Μήνας      70€ ο Μήνας      30€ ο Μήνας
50x635 οριζόντιο banner      220€ ο Μήνας     100€ ο Μήνας      65€ ο Μήνας
tsp