• ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ ανθολογία διηγημάτων για τη μετανάστευση

Προχωρώντας στην έκδοση Ανθολογίας Διηγημάτων με θέ-
μα τηΜετανάστευση, η Σύγχρονη Εποχή δεν είχε σκοπό να προ-
σθέσει έναν ακόμη τόμο στους πολλούς που ήδη υπάρχουν. Το
συλλογικό αυτό έργο, αποτέλεσμα μιας προσεκτικής διαλογής
κειμένων που συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκληση σε
«συγγραφείς και όχι μόνο», φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή
συζήτησης και διαλόγου ανάμεσα σε παιδιά, γονείς και εκπαι-
δευτικούς.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες εκδηλώνεται το φαινό-
μενο της μαζικής εισροής μεταναστών και προσφύγων στην
Ελλάδα εν μέσω καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, και όσα
προβλήματα –αναπόφευκτα– δημιουργούνται, είναι παράγο-
ντες που δεν αφήνουν ανεπηρέαστα τα παιδιά μας. Όπως και
η έντεχνη αξιοποίηση από το σύστημα των πιο αντιδραστικών
εθνικιστικών χώρων που, παραδοσιακά, χρησιμοποιούνται
προκειμένου να εκμεταλλεύεται αποτελεσματικότερα ο καπι-
ταλισμός την εργατική δύναμη ντόπιων και ξένων.
Στόχος μας είναι η αποσαφήνιση (μέσα από ένα πιο προσι-
τό μέσο, όπως η λογοτεχνία) των πραγματικών αιτιών των κοι-
νωνικών αντιθέσεων, που βρίσκονται στην ταξική θέση του κά-
θε ανθρώπου μέσα στα εκμεταλλευτικά συστήματα.
Η χρήση μυθοπλασίας –θεωρούμε– θα κάνει ευκολότερη
την ευόδωση της προσπάθειας αυτής. Η προσέγγιση του θέ-
ματος με πιο κατανοητούς στα παιδιά τρόπους είναι δυνατό να
συμβάλει στην ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ
των μεταναστών και των Ελλήνων εργαζομένων, να καλλιερ-
γήσει το σεβασμό στη διαφορετικότητα και να προωθήσει τη
φιλία ανάμεσα στους λαούς.
Σύγχρονη Eποχή

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ
ανθολογία διηγημάτων για τη μετανάστευση
για παιδιά και νέους
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΕΥΑ ΜΕΛΑ
ISBN 978-960-451-117-4
(σχήμα: 14x21εκ., σελ.: 192, τιμή με ΦΠΑ:

12€

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ ανθολογία διηγημάτων για τη μετανάστευση

  • Κατασκευαστής: Σύγχρονη Εποχή
  • Κωδικός Προϊόντος: 02IS01BOOKSEP316
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 12,00€


Ετικέτες: istoschBOOKSTORE, ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ, ανθολογία διηγημάτων για τη μετανάστευση