• ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950


ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950Εκδότης: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
Έτος έκδοσης: 04-2019ISBN: 978-960-451-308-614x20,5 εκ.400 σελ.


Η Ιστορία και η συγγραφή της, όπως κάθε ανθρώ-
πινο παράγωγο, σχετίζονται με τις διεργασίες και τις
αντιθέσεις κάθε εποχής κι επιδρούν με τη σειρά τους
στο κοινωνικό περιβάλλον και περισσότερο στη συνεί-
δηση, στη στάση ζωής, και στην τοποθέτηση απένα-
ντι στο εκάστοτε κυρίαρχο οικονομικό-πολιτικό σύστη-
μα. Η Ιστορία διαθέτει επομένως –ως προς τις θεμα-
τικές, τη μέθοδο και τις αξιολογήσεις της– την ταξική
της οπτική.
Το έργο του Βασίλη Μόσχου είναι αποτέλεσμα πολύ-
χρονης συστηματικής μελέτης-εργασίας και συγκροτεί
ένα μεγάλο μέρος της ομώνυμης διδακτορικής διατρι-
βής του συγγραφέα. Έρχεται, δίχως υπερβολή, να προ-
σθέσει το δικό του βάρος στην ελληνική κομμουνιστι-
κή ιστοριογραφία, στο πλαίσιο της οποίας πρώτη φο-
ρά επιχειρείται μια ολοκληρωμένη αποτίμηση της πο-
λιτικής στάσης των λογοτεχνών στη δεκαετία του ’40,
βασισμένη στα αρχεία των ίδιων και σε άρθρα τους.

15€

ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950

  • Κωδικός Προϊόντος: ISBN: 978-960-451-308
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 15,00€


Ετικέτες: ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950