Τα είκοσι επαγγέλματα του μέλλοντος

Η Καπιταλιστική αγορά έχει την αναγκαιότητα παραπέρα αναδιάρθρωσης ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς να ακουμπήσει στο ελάχιστο τις σχέσεις παραγωγής και ο Covid 19, απ΄ ότι φάνηκε επιτάχυνε τις εξελίξεις. Ο Τουρισμός και η Αγροτική παραγωγή θα αλλάξουν κατεύθυνση υπηρεσιακής και παραγωγικής διαδικασίας, οι μικρές τεχνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν βραχίωνας του Κράτους η των πολυεθνικών και θα εκμισθώνονται εργολαβικά από τους δυο παραπάνω. Οι μικρές εμπορικού τύπου επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν, θα είναι αποκλειστικά για εσωτερική κατανάλωση και θα πουλούν στοκαρισμένα , μεταχειρισμένα και ανακατασκευασμένα προϊόντα, που θα αποτελούν περίσσεμα των πολυκαταστημάτων. Στην Ιατρική θα επιστρέψει το Κράτος ως μηχανισμός παροχής υγείας, οι χειρουργοί δε θα κάνουν πια μόνο τις κλασσικές επεμβάσεις, αλλά κι αυτές που θα δίνουν μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης στους ανθρώπους. Εργολαβικά γραφεία που θα λειτουργούν ως ελεγκτές καιρού, βιοτεχνολογικές συμπράξεις γραφείων και θα γίνονται κατασκευαστές ζωντανών ανθρώπινων μελών, μαζί με τους «κάθετους» αγρότες θα είναι μερικές από τις μελλοντικές τάσεις σε επαγγέλματα που παρουσιάστηκαν.

Περισσότερα
Μέγεθος γραμματοσειράς