Πώς λειτουργεί μια κιθάρα με όρους φυσικής (Α’ Μέρος)

Μια τυπική κιθάρα και στους τρεις βασικούς της τύπους(κλασική, ακουστική, ηλεκτρική) έχει έξι χορδές, δεν θα μιλήσουμε για τις κιθάρες με περισσότερες κιθάρες όπως οι δωδεκάχροδες [όπως οι α) αυτές που έχουν έξι ζεύγη χορδών, με το κάθε ζεύγος είναι ταυτόφωνο, δηλαδή και οι δύο χορδές του ζεύγους ηχούν στο ίδιο τονικό ύψος, όπως οι χορδές του μπουζουκιού) και β) Οι κιθάρες που έχουν δώδεκα μονές χορδές με διπλάσια τονική έκταση από την εξάχορδη), ωστόσο όμως οι παρακάτω κανόνες έχουν πάνω κάτω παρόμοιες ιδιότητες στο κομμάτι της φυσικής].
Όλες έχουν το ίδιο μήκος και έχουν σχεδόν την ίδια ένταση, ωστόσο το ερώτημα είναι καίριο, γιατί γιατί βγάζουν ήχο διαφορετικής συχνότητας;

Περισσότερα