Οι φυσικές γλώσσες, ως τρόπος έκφρασης κι επικοινωνίας

Οι φυσικές γλώσσες, ως τρόπος έκφρασης κι επικοινωνίας

διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών

Οι φυσικές γλώσσες είναι ένα αποτέλεσμα της ανάγκης για επικοινωνία κι έκφραση ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα, δεν υπάρχουν καλές οι κακές γλώσσες, ούτε ανώτερες οι κατώτερες, ανεξάρτητα από τον βαθμό δυσκολίας που μπορεί να έχουν στην μεταξύ τους σχέση.
Όλες μαζί, αποτελούν μέρος της ανθρώπινης ιστορίας και σε κάθε περιοχή που αναπτύσσονται ξεχωριστά, με τρεις παράγοντες να συνυπάρχουν ως βασικές συνιστώσες και συνισταμενές στην σχέση δημιουργίας τους. Σε πρώτη φάση οι ρίζες τους δημιουργούνται από τις ίδιες τις κοινότητες, ως μια βασική και έναρθρη μορφή επικοινωνίας και στην αμέσως επόμενη φάση, από την λόγια κοινότητα, όπου σε βάθος χρόνου πραγματοποιεί την εξέλιξη του έναρθρου και γραπτού λόγου με γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες που απορρέουν από την φαρέτρα της διαλεκτικής των κοινοτήτων, ερμηνευτικά και κατά το πνεύμα της.
Α)Τις κλιματολογικές συνθήκες(Οι νότιες γλώσσες, δεν είναι τυχαίο ότι είναι περισσότερο γλώσσες που χρησιμοποιούνται τα φωνήεντα, είναι πιο καθαρές γιατί η θερμοκρασία επέτρεπε στο μεγάλο άνοιγμα του στόματος ως πόρος του έναρθρου λόγου), πράγμα που στον Βορρά λόγω του ψύχουν ήταν αδύνατόν.
Β)Η χειρονακτική εργασία, μέσω του μεγάλου δαχτύλου Όπως ακριβώς επενέργησε μέσα από την χειρονακτική εργασία, στην αναβάθμιση και στη μεγέθυνση του εγκεφαλικού φλοιού, άρα και της λεγόμενης συνείδησης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επενέργησε και στην γλώσσα μέσω της γραφής για να μπορεί να διαδοθεί αποτελεσματικότερα στις επόμενες γενιές.
Γ) Οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις παραγωγής καθώς και οι εμπορευματικές σχέσεις σε συνδυασμό με την ιδιοσυγκρασία που είχε διαμορφωθεί στις κατά τόπους γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η αναλογία των γλωσσικών δανείων ανάμεσα σε λαότητες(που προϋπήρξαν των εθνοτήτων)και που προέκυψαν από τις παραπάνω εμπορευματικές σχέσεις, προσδιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη κάθε γλωσσικής μήτρας.

Το άρθρο είναι μια προσφορά του English4all  Διαδικτυακά Μαθήματα Αγγλικών


Έχει μεγάλη ανθρωπολογική, ιστορική, άνθρωπο-γεωγραφική σημασία τόσο από που ξεκίνησαν γεωγραφικά, δηλαδή ποια ήταν η αφετηρία των πρωτόγονων γλωσσών, όσο και οι μετέπειτα διασπορές των πρώτων άναρθρων γλωσσικών σημάτων που άρχισαν να παίρνουν μορφή και περιεχόμενο.
Μπορεί η αφετηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας, να ήταν η Αφρική, ωστόσο οι μετακινήσεις της, ακόμα πραγματοποιούνται κι αν σταματήσουν αλλοίμονο μας, θα σταματήσει να υπάρχει και ανθρωπότητα.
Όμως πέρα από την αφετηρία, τον προορισμό και τον τερματισμό(που ευτυχώς δεν έχουμε δει και ευελπιστούμε να μην), η πλέον καταλυτική και εμβόλιμη στην ανθρώπινη ιστορία και στη διαμόρφωση των γλωσσικών ιδιωμάτων και ιδιαιτεροτήτων, υπήρξε η εμφάνιση του καταμερισμού της εργασίας όπου ήταν και η πρώτη μαμή της ιστορίας, καθώς μέσω αυτής ξεγενήθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά που καθόρισαν την ιστορία, τα οποία δεν είναι της παρούσης εξέτασης, ανάλυσης και αναφοράς.

Μαζί με τον καταμερισμό αναπτύχθηκαν οι διασπάσεις ομάδων και οι συνεχείς μετακινήσεις τους σε άλλες περιοχές με αποτέλεσμα την διαφοροποίηση τους, από τα αρχετυπικά σχήματα. Μετακινήσεις που αρχικά ξεκίνησαν από το νότο στον Βορρά(Μεσογειακές περιοχές) και την Ανατολή και στο τέλος στη δύση, πέραν του ότι ήταν μια πρώτη διαμόρφωση των φυλών και των λαότητων, πολύ αργότερα εθνοτήτων κοκ, που προέκυψαν, τόσο μέσα στον χώρο όσο και μέσα στο χρόνο.
Στην πραγματικότητα εκτός από την οικονομία και τις σχέσεις παραγωγής, αυτά που καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό την δημιουργία των γλωσσικών ιδιωμάτων, ήταν οι μετακινήσεις και οι εμπορευματικές σχέσεις, όπου άρχισαν να παίρνουν, μορφή και περιεχόμενο. Όλα αυτά ήταν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αργά αλλά σταθερά εμφανίστηκαν και προέκυψαν ως αντανάκλαση όλων των παραπάνω, ωστόσο ήταν ο καταλύτης στην εξέλιξη όλων των γλωσσών και των διαλέκτων, μέχρι να φτάσουν την σημερινή τους μορφή. Αντικειμενικά, λίγο ως πολύ κάπως έτσι προέκυψε η σημερινή άρθρωση, εξέλιξη τους και η σταθεροποίηση τους σε σχέση με άλλου είδους ιθαγενείς διαλέκτους που παραμερίστηκαν και που σημειωτέων ακόμα και μέσα σε ένα έθνος κράτος, η παλαιότερα σε ένα Φέουδο, η μια Αυτοκρατορία, η ακόμα παλαιότερα σε κάποια πόλη Κράτος, είχαν μια εμφύλιοπολεμική αντιπαράθεση στο επίπεδο της κυριαρχικής επιβίωσης και επιβολής τους στις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. Παρά τις επί μέρους περιθωριοποιήσεις, κάποιες συνέχιζαν και συνεχίζουν να υπάρχουν και είναι πολλοί οι διάλεκτοι πανταχόθεν σε όλες τις παραπάνω κοινωνίες, ανεξάρτητα ότι κάποιες απονεκρώθηκαν νομοτελειακά στην πορεία, μιας και απονεκρώθηκαν τα χαρακτηριστικά των μίκρο κοινοτήτων.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν καθορίζουν τα συγκριτικά χαρακτηριστικά ανάμεσα σε γλώσσες, πολλώ δε μάλλον δεν καθορίζουν το ποια είναι ανώτερη, η κατώτερη, πρωτογενής η δευτερογενής(πχ μια δευτερογενής να έχει επηρεάσει περισσότερο μια πρωτογενή), αυτά δεν είναι ούτε καν ποσοτικά χαρακτηριστικά, είναι συσχετισμοί άρρωστων αντιλήψεων που κι αυτά γέννησε ο καταμερισμός της εργασίας.

διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών

Όπως κάθε μουσική γλώσσα, αντανακλά, η δεν αντανακλά την εποχής της, της περιοχής της, την μορφή και το περιεχόμενο της, την έκτασης της, την ιδιοσυγκρασία της, το βάθος, το πλάτος και το ύψος της, ακόμα-ακόμα και το βαθμό δυσκολίας της, έτσι ακριβώς η κάθε γλώσσα και τα παραποτάμια της(οι τοπικές δηλαδή διάλεκτοι), μαζί με τα δάνεια που κάποτε αξιοποιούσαν οι εκάστοτε (σε σχέση με την ανθρωπογεωγραφία τους) πληθυσμοί, πέραν του ότι είναι δυναμικά στοιχεία και εξελίσσονται πρώτα και κύρια από τους ίδιους τους συνομιλητές της που είναι κυρίως οι ιθαγενείς πληθυσμοί, στο χώρο και στο χρόνο και δευτερευόντως από τα λόγια σχήματα που καθορίζουν το συντακτικό, την γραμματική με βάση τους συνομιλητές, τις ρίζες της γλώσσας(που ουδέ μια σχέση έχουν με την ετυμολογία).
Όπως αναλύσαμε παραπάνω, ότι από τότε που γεννήθηκαν και από τότε που αναπτύχθηκαν οι εμπορευματικές σχέσεις και οι σχέσεις παραγωγής μέσα από τον καταμερισμό της εργασίας πριν χιλιάδες χρόνια, τότε ακριβώς εμποτίστηκαν και τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γλωσσών, μέσα στα οποία υπήρχαν και τα επίσης λεγόμενα γλωσσικά δάνεια, από άλλες περιοχές.

Οι εν λόγω σχέσεις καθόριζαν το πόσο διεθνής, η μάλλον διαδεδομένη είναι μια γλώσσα σε πολλές διαφορετικές και άσχετες σε πολλές μεταξύ τους γεωγραφικές περιοχές και το πόσο εύκολα ήταν προσπελάσιμη, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνεννόηση και να πραγματοποιούνται οι διαπραγματευτικοί όροι. Ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαμοίραζε τα του «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» & «τα του Θεού τω Θεώ».
Ήταν η “αξία”(όχι με την μαρξιστική έννοια, αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι αυτή), που έδινε την δυνατότητα στις φυλές, λαότητες και εθνότητες, πριν απ΄ όλα να συνεννοηθούν και κατ΄επέκτασιν, να μπορούν να συναλλάσσονται εύκολα και πρακτικά χωρίς απώλειες κατανόησης που θα επέφερε η τοπική τους διάλεκτος, σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση χωρίς ανταλλακτικό ρήγμα ανάμεσα στους συναλλασσόμενους.
Όλο αυτό το πακέτο φυσικά αντανακλούσε και συνεχίζει να αντανακλά την μεταφορά των εμπορευματικών σχέσεων(που τέτοια είναι και ο πόλεμος), κεφαλαίων, υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού, απρόσκοπτα, αδιατάρακτα και ανεμπόδιστα.

διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών

Για παράδειγμα μια διάλεκτος που κυριάρχησε από τον “Χρυσό Αιώνα του Περικλή”, ήταν η “Αττική Διάλεκτος”(αυτή ουσιαστικά ονοματίζουν αδόκιμα ως Αρχαία Ελληνικά*), που υπερκέρασε κάθε άλλη διάλεκτο από την Κλασική Εποχή, δηλαδή από το 480 π. Χ. έως το 323 π. Χ διαμέσου των Αθηναϊκών Συμμαχιών [ Α’ αθηναϊκή συμμαχία(γνωστή και ως συμμαχία της Δήλου) & Β’ αθηναϊκή συμμαχία], “του Κοινού των Βοιωτών”, των “ομοσπονδιακών κρατών”, των “Αμφικτιονιών”, φτάνοντας και ξεπερνώντας τα Ελληνιστικά Χρόνια 323-31 π. Χ., όπου ουσιαστικά διεθνοποιήθηκε και ως γλώσσα, μέχρι την εποχή της “Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας”, κατά την οποία είναι γραμμένα και τα Ευαγγέλια.
Η Αττική διάλεκτος και συχνά αναφερόμενη ως Κλασική Ελληνική, η Αττική Κοινή, η Αττική Ελληνική, με τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου έγινε η Lingua Franca(δηλαδή η κοινή διάλεκτος) της Ανατολικής Μεσογείου και που λαθεμένα θεωρείται ο πρόγονος της Δημοτικής μιας και πρόκειται για μια αυστηρά δομημένη και λόγια γλώσσα που διέφερε πολλάκις από τις υπόλοιπες διαλέκτους της περιοχής, εξαιρουμένης της Ιωνικής πάνω στην οποία βασίστηκε.
Αυτή ήταν και η πρώτη διεθνής γλώσσα, πράγμα που δεν σημαίνει ότι είναι ανώτερη από τις υπόλοιπες της περιοχής, η από άλλες που δεν ήταν διεθνείς, απλά επιβίωσε πολλά χρόνια, δηλαδή κρατήθηκε ζωντανή, μιας και ολόκληρο το εμπόριο και ολόκληρη η λογοτεχνική παράδοση από την Κλασσική Περίοδο και μετά, μέχρι και τα μέσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε η βασική εμπορική & ταυτόχρονα λογοτεχνική γλώσσα, δηλαδή διεθνής όλων αυτών των εποχών, απονεκρώνοντας δεκάδες εκατοντάδες(ακόμα και κυρίως ελληνικές διαλέκτους σε βάθος χρόνου).

Γυρίζοντας την ιστορία πιο πίσω από τις Πόλεις Κράτη, ήταν φυσικό επακόλουθο, ότι υπήρχαν μορφές γλωσσών σε κατά πολύ προγενέστερες των προϊστορικών χρόνων περιόδους, αυτών των πρώτων και ύστερων κοινοτικών συστημάτων, αλλά και νωρίτερα, όμως αυτά τα γλωσσικά σχήματα, ήταν άμορφα και δεν ήταν ένας έναρθρος λόγος που προσιδιάζει κάποια από τις σημερινές γλώσσες.
Αυτές οι άναρθρες δομές προ γλώσσας, ήταν ένα μείγμα από κραυγές χωρίς συνθετική και συνδετική ικανότητα, χωρίς γραμματική και συντακτικό, που στην πορεία πήραν μορφή και περιεχόμενο, ανάλογα τον τόπο και την ιδιοσυγκρασία, αλλά και τότε ήταν χωρίς γραμματική και συντακτική δομή.
Μπορεί στη γραφή τους να είχαν κάποια σχέδια που αρχικά εξελίχθηκαν σε ιδεογράμματα(κυρίως στην ανατολή, το οποίο είναι σχολαστική και χρόνια εξελικτική πορεία ανόδου αυτών των γλωσσών σε λόγια διεργασία), αλλά πολύ αργότερα στην γραμμική Α & γραμμική Β, που πιθανολογούνται και ως οι πρόγονοι των γλωσσών που χρησιμοποιούν αλφάβητο, είτε ελληνικό, είτε λατινικό, είτε κυριλλικό.

διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών

Όπως και στην μουσική, κάθε μουσική γλώσσα έχει διάφορες εκφάνσεις και διαφορετικές εκφράσεις στην σημειολογία της και στην γεωγραφική της διάσταση, η σε όποια άλλη διαφοροποίηση της, ωστόσο σε κάθε εποχή και σε κάθε περιοχή αναπτύσσεται με δομή, γραφή κλπ και ξεπερνάει τις παιδικές της αρρώστιες και αδυναμίες, μέσω στων τριών θεμελιωδών χαρακτηριστικών που αναφέραμε πολύ παραπάνω, (σ)τον παδαμάτορα χρονο.
Η Κλασική μουσική, όπως και η Jazz(που δεν είναι ούτε ενιαίες, ούτε ομοιογενή μουσικά είδη), θεωρούνται οι σπουδαιότερες μουσικές λόγω της σύνθετης και πολύπλοκης γραφής τους, των ορχηστρικών συνθέσεων, αλλά κυρίως γιατί διαχρονικά είναι οι βασικές διεθνείς, διαδεδομένες και με κύρος μουσικές γλώσσες.
Φυσικά και υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτά δομούνται σε κάθε είδος και υποείδος ξεχωριστά και εκεί φυσικά αναδείχνονται τα εν λόγω, πάντα με βάση τον εαυτό τους σε βαθμίδες ανώτερες(ως προς την εξελικτική διαδικασία και όχι ως προς την δυσκολία), το βάθος τους, το ύψος τους, το μήκος και το πλάτος τους σε σχέση με τις προγενέστερες μορφές τους.
Για παράδειγμα όπως στην μουσική η ανθρώπινη φωνή έχει έκταση πάνω από 8 οκτάβες, ενώ τα Χάλκινα όργανα, σπάνια περνούν τις 3, όπως και το βιολί οριακά τις 4, κανένα όργανο δεν είναι ανώτερο η κατώτερο, μιας και συνθέσεις με όργανα μικρής έκτασης όταν δημιουργούν σύνθετες χρωματικές συνθέσεις σε συνδυασμό με την ιδιοσυγκρασία τους, έχουν αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που δεν μπαίνουν σε συγκρίσεις, μέτρα και σταθμά.
Στις κιθάρες για παράδειγμα, (τουλάχιστον τις τρεις βασικές), πέραν του ύφους, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι προς μέτρηση που έχει να κάνει με την εξελικτική τους φύση και ως τέτοια εκλαμβάνεται η τοποθέτηση υψηλότερης, η χαμηλότερης βαθμίδας, μόνο με αυτές και γι αυτό το λόγο. Για παράδειγμα η ηλεκτρική κιθάρα είναι η πιο εξελιγμένη μορφή κιθάρας μιας και αποτελείται από 23 τάστα, παράγει από 4,5 μελωδικές οχτάβες, 5,5 αρμονικές και 1,9 στο μπράτσο, ενώ η κλασσική από 19 τάστα, παράγει 3,5 μελωδικές οχτάβες, 5,5 αρμονικές και 1,5 στο μπράτσο, που δείχνει ότι πρόκειται για ένα παλαιότερο αλλά εξίσου πολύ σπουδαίο μουσικό εργαλείο.

διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών

Όπως είδαμε παραπάνω οι γλώσσες έχουν διαβαθμίσεις στην εξελικτική τους πορεία, είναι δυναμικά στοιχεία και ενδυναμώνονται όταν αυτές διεθνοποιούνται κάνοντας όμορα γλωσσικά ιδιώματα να απονεκρώνονται και τις μη διεθνώς ομιλούμενες γλώσσες να μειώνουν(χωρίς να εξαφανίζονται, η απονεκρώνονται) τη δυναμική τους στο εύρος των εμπορευματικών και καλλιτεχνικών αποτυπωμάτων και σχέσεων.
Δεν υπάρχουν ούτε δύσκολες, ούτε εύκολες γλώσσες, όμως υπάρχουν επίπεδα σε κάθε ξεχωριστή γλώσσα και κοινός παρονομαστής τους είναι η χρηστική τους ιδιοσυγκρασία, που πάνω της, πατούν όλες οι μητρικές για τους εκάστοτε ομιλούντες ως ενδημικές γλώσσες.
Για παράδειγμα τα λόγια Αγγλικά είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα, όπως και τα Αγγλικά, ως εμπορική και οικονομική γλώσσα, που ούτε ο μέσος όρος των Βρετανών κατανοεί, μπορεί να κατανοήσει, ούτε και να μιλήσει, ειδικά την διάλεκτο που χρησιμοποιούσε ο τεράστιος William Shakespeare.
Ακούμε σε πολλές περιπτώσεις ότι είναι πιο εύκολα από τα Ελληνικά και σε πολλές περιπτώσεις αυτό ακόμα κι αν ισχύει(που δεν ισχύει), κρίνεται στην γρήγορη κατανόηση της ιδιοσυγκρασίας της, από τους ομιλούντες της ως μητρική γλώσσα. Δεν είναι ούτε ανώτερη, ούτε κατώτερη καμία γλώσσα και η έκσταση της κάθε μιας έχει να κάνει αποκλειστικά με τα τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά που θέσαμε παραπάνω.


Ούτε οι γραμματικοί κανόνες σε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά κρίνουν μια γλώσσα, ούτε μεταφράζονται οι γλώσσες λέξη-λέξη, αλλά ελεύθερα, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση και με βάση την ιδιοσυγκρασία της κάθε γλώσσας. Για παράδειγμα δεν σημαίνει τίποτα επειδή η Αγγλική γλώσσα έχει 12 χρόνους και η Ελληνική μόλις 8, οι συγκρίσεις γίνονται μόνο ανάμεσα στον εαυτό τους, και εκφράζεται αποκλειστικά και μόνο ο βαθμός γραμματικής και συντακτικής εξελικτικής διαδικασίας.
Στην εκμάθηση μιας γλώσσας είναι άτοπες οι συγκρίσεις που πραγματοποιούν κάποιοι αφελείς, η, οι κάποιοι καλοπληρωμένοι κονδυλοφόροι που συνεχώς αρέσκονται να συγκρίνουν άσχετα μεταξύ τους μεγέθη.
Στην εκμάθηση της γλώσσας το σημαντικότερο είναι να μάθει κάποιος να εκφράζεται με βάση το σκεπτικό της καθομιλουμένης από κάθε λαό και όχι να λέει αδόκιμες ανοησίες όπως το παράδειγμα με το φιλότιμο, που τάχα μου δήθεν, δεν μεταφράζεται στα Αγγλικά!!! Ξέρετε πόσες λέξεις δεν μεταφράζονται από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, γιατί δεν υπάρχουν στο περιβάλλον μας, μήπως σημαίνει και κάτι το σημαντικό αυτό;;;

arxontoula korektsidou diadiktiaka mathimata agglikon
Το άρθρο είναι μια προσφορά του English4all  Διαδικτυακά Μαθήματα Αγγλικών
  • Τα Αρχαία Ελληνικά δεν είναι μόνο η Αττική διάλεκτος που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην Ιωνική που κατά βάσιν ήταν η ειπείν Λόγια Αρχαιοελληνική Διάλεκτος και ο συνεχιστής τους με μικρές διαφορές είναι η μετεξέλιξη τους, η Ελληνιστική Διάλεκτος, χωρίζονται σε περιόδους και σε γεωγραφικές περιοχές, ενώ πολλές από αυτές είναι νεκρές διαλέκτοι, άγνωστες σε πολλές περιπτώσεις από τους ειδικούς.

Πρωτοελληνική (περ. 3000 π.Χ.)
Μυκηναϊκή (περ. 1600–1200 π.Χ.)
Ομηρική (περ. 1200–800 π.Χ.)
Αρχαία ελληνική (περ. 800–300 π.Χ.) [Η οποία συμπεριλαμβάνει τις εξής επίσημα καταγεγραμμένες διαλέκτους, την Αιολική, την Αρκαδοκυπριακή,
την Αττική–Ιωνική(η πρώτη είναι μια συμβατή συνέχεια της δεύτερης), τη Δωρική, την Παμφυλιακή, την Κρητική και Αιγιακή, την Θεσσαλική,
Μακεδονική και άλλες).
Ελληνιστική Κοινή (περ. από 330 π.Χ. ως 700 και η οποία είναι ουσιαστικά μια συνέχεια της Αττικο-Ιωνικής διαλέκτου κατά την οποία μπήκαν και οι κανόνες της ορθογραφίας και του συντακτικού που σήμερα διδάσκονται ως τέτοια).

Πρωτοελληνική ή προϊστορική κοινή ή προδιαλεκτική έχει ονομαστεί συμβατικά η αρχαιότερη μορφή της ελληνικής γλώσσας μετά τη διαφοροποίησή της από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή και πριν τη διαίρεσή της στις μετέπειτα ελληνικές διαλέκτους [(Μυκηναϊκή, Δωρική(αυτή ήταν κατά πολύ μεταγενέστερη), Αττική-Ιωνική, Αρκαδοκυπριακή, Αιολική κλπ.).
Χρονικά τοποθετείται μεταξύ του 30ου και του 16ου π.Χ. αιώνα περίπου.[Bammesberger, Alfred· Vennemann, Theo (2003). Languages in Prehistoric Europe].
Σε αυτές τις διαλέκτους εντάσσονται οι ακόμα πιο πρωτόγονες γλωσσικές διαλέκτοι που πολλές από αυτές δεν έχουν αφήσει ούτε γραφή και σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε ούτε τα γλωσσολογικά τους χαρακτηριστικά και ήταν αυτές των πρώτων αυτόχθονων κοινοτήτων και φύλων προερχόμενοι μυθολογικά από τους Πελασγούς και ιστορικά έχουν γράψει σπουδαίοι μεταγενέστεροι ιστορικο΄θ, αντικειμενικά δεν συμπεριλαμβάνονται οι Δωριείς, (όπου μαζί με τους Αιολείς, Αχαιούς και τους Ίωνες είναι τα τέσσερα βασικά Ελληνικά Φύλα).
Για τις γλωσσολογικές ενδείξεις(που είναι κατά βάση νεκρές διαλέκτοι) γίνεται αναφορά από ιστορικούς όπως ο Ηρόδοτος, ο Όμηρος και ο Στράβωνας. Ήταν οι διαλέκτοι των πρώτων αυτόχθονων κοινοτήτων προερχόμενοι μυθολογικά από τους Πελασγούς, όπως οι Άονες, οι Άβαντες, οι Αιγιαλείς, οι Αιολείς, οι Αιτωλοί, οι Βέσες(που είναι ο πρόγονοι των Αχαιών), οι Δόλοπες, οι Ετεοκρήτες, οι Θράκες, οι Καύκωνες, οι Κάρες, οι Κουρήτες, οι Κραναοί, οι Κύδωνες, οι Λέλεγες, οι Μινύες, οι Τέμμικες, οι Τηλεβόες η(Ταφίοι) και οι Φλεγύες, καθώς επίσης και άλλες μεταγενέστερες κοινόητητες όπως οί Αθαμάνες, οι Αινιάνες, οι Δερσαίοι, πολύ μετέτειτα το 1200 – 1150 πΧ οι Δωριείς, οι Επειοί, οι Κίκονες, οι Λαπίθες, οι Μάγνητες, οι Μαίδοι, οι Μαλιείς, οι Μυρμιδόνες, οι Οιταίοι, οι Ύαντες.

Η μυκηναϊκή διάλεκτος, είναι η αρχαιότερη καταγεργαμμένη μορφή της Ελληνικής Γλώσσας, κατά την οποία έχουμε και γραφή, την  Γραμμική Β, ωστόσο η προγενέστερη της  Γραμμική Α που βρέθηκε για πρώτη φορά στην Μινωϊκή Κρήτη σχετίζεται στην περίοδο 1700 – 1600 πΧ, όπου μαζί με το Κυπρομινωικό συλλαβάριο 1550 – 1050 πΧ, δεν έχουν ακόμα και σήμερα αποσαφηνιστεί πλήρως.
Ομιλούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη και στην Κύπρο από τον 16ο μέχρι τον 13ο αιώνα π.χ., πριν από την εικαζομένη Δωρική εισβολή (βλ. Δωρική διάλεκτος), και αποτελεί την πρώτη ιστορική περίοδο τής ελληνικής γλώσσας κατά την οποία υπήρχε και γραφή.
Η διάλεκτος ονομάστηκε Μυκηναϊκή, επειδή δείγματά της ανακαλύφθηκαν πρώτα σε παλάτι στις Μυκήνες και συνδέθηκε με τον μυκηναϊκό πολιτισμό.
Τα κείμενα των πινακίδων είναι ως επί το πλείστον κατάλογοι και αρχεία απογραφής. Δεν έχουν διατηρηθεί αφηγηματικά κείμενα ούτε, πολλώ μάλλον, ποιητικά ή μυθικά κείμενα. Εντούτοις, είναι δυνατόν να αποκτήσουμε κάποια γνώση για τον λαό που παρήγαγε αυτά τα κείμενα, καθώς και για τη Μυκηναϊκή περίοδο, λίγο πριν από την έναρξη των αποκαλούμενων Σκοτεινών Αιώνων τής ελληνικής ιστορίας.
Πηγή: [Andrew Garrett, «Convergence in the formation of Indo-European subgroups: Phylogeny and chronology», στο Phylogenetic methods and the prehistory of languages, εκδ. Peter Forster & Colin Renfrew, McDonald Institute for Archaeological Research, Κέιμπριτζ, 2006, σελ. 140: παράθεση του Ivo Hajnal, Studien zum mykenischen Kasussystem. Berlin, 1995, με την επιφύλαξη ότι «the Mycenaean case system is still controversial in part (το μυκηναϊκό πτωτικό σύστημα είναι ακόμη εν μέρει αμφιλεγόμενο)».]

Η Ομηρική ελληνική, είναι μία μορφή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε από τον Όμηρο στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια και στους Ομηρικούς Ύμνους. Είναι μια λογοτεχνική διάλεκτος των αρχαϊκών Ελλήνων που αποτελείται κυρίως από τα Ιωνικά και τα Αιολικά.

23/12/2020 Το 12ο podcasting των Ηλεκτρικών Κολλεκτίβων
24/12/2020 Οι 20 σπουδαιότερες ταινίες του Σινεμά για το 2020, σύμφωνα με τα κριτήρια του istos-ch.com
26/12/2020Οι 30 σπουδαιότερες μουσικές κυκλοφορίες του ηλεκτρικού ήχου και της Jazz για το 2020, σύμφωνα με τα κριτήρια του istos-ch.com
28/12/2020 Μεγάλο Αφιέρωμα στο No Wave
30/12/2020 Οι 100 σπουδαιότερους δίσκοι του ηλεκτρικού ήχου, σύμφωνα με τα κριτήρια του istos-ch.com
Πρωτοχρονιά 31/12/2020 23:59 & 1/1/20210 00:01, Οι 100 καλύτερες ταινίες του Ελληνικού Κινηματογράφου μέχρι σήμερα με τα κριτήρια του istos-ch.com
Παραμονή των φώτων 5/1/2021 θα καταγράψουμε τις 100 σπουδαιότερες ταινίες του Παγκόσμιου Κινηματογράφου με τα κριτήρια του istos-ch.com
7/1/2021, Τα 50 Σπουδαιότερα αποκλειστικά λογοτεχνικά βιβλία, σύμφωνα με τα κριτήρια του istos-ch.com

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ορισμένα αναρτώμενα πολυμέσα από το διαδίκτυο στους ιστότοπους μας, όπως εικόνες & κυρίως video που αναρτούμε (με τη σχετική σημείωση της πηγής η οποία αναγράφεται πάνω και μέσα στην ίδια την προβολή τους), αναδημοσιεύονται θεωρώντας ότι είναι δημόσιας προβολής χρήσης και αναδημοσίευσης. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, καλλιτεχνών, μουσικών, τραγουδοποιών, συγκροτημάτων, δισκογραφικών εταιρειών, κινηματογραφιστών, φωτογράφων, η ιδιοκτητών καναλιών στα διαδικτυακά πολυμέσα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολoγίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα άρθρων συνεργατών και αυτό δε μας δεσμεύει ως επιχείρηση. Για άρθρα και διαφημιστικό υλικό που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς το πρώτο απηχεί την προώθηση και προβολή των διαφημιζόμενων και το δεύτερο αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο και τις ιστοσελίδες μας.


Το portal istosch data &technologies lab χρησιμοποιεί μόνο πρωτογενή άρθρα των συντακτών και συνεργατών του. Κάνει αναδημοσιεύσεις μόνο από αυτούς και με την δική τους συναίνεση από τα δικά τους ηλεκτρονικά έντυπα και δίνει επίσης σε αυτούς το δικαίωμα της αναδημοσίευσης. Οποιοσδήποτε άλλος θέλει να αναδημοσιεύσει οτιδήποτε πρέπει να έχει την έγγραφη άδεια του portal, istosch data &technologies lab που εκπροσωπείται δια του αρχισυντάκτη του. Διαβάστε τους όρους παροχής και χρήσης του δικαιώματος η μη αναδημοσίευσης των κειμένων.

istosch

Το portal istosch data &technologies lab, είναι μέρος του istosch data &web center που ιδρύθηκε το 2004 ως ιδέα και με το πέρας της έναρξης του νομικά ξεκίνησε τη νόμιμη δραστηριότητα του στις 31.3.2006 ως ανεξάρτητο κέντρο παροχής υπηρεσιών προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων, σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και portal, φιλοξενίας όλων των παραπάνω, πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων και σχεδιασμού λογότυπων. Από το 2016 ενόψει των δέκα χρόνων λειτουργίας του, αποφάσισε να αναπτύξει και το τμήμα δικτυακής προβολής πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων που θα δώσουν προέκταση και θα γεφυρώσουν το εκδοτικό κομμάτι με το καλλιτεχνικό, αυτό των ανθρωπιστικών επιστημών και τα όλα μαζί με αυτό της τεχνολογίας.

Μέγεθος γραμματοσειράς