Μανιάτης ο πρώτος Homo Sapiens

Στο σπήλαιο Απήδημα που βρίσκεται στην δυτική απόκρημνη παραλία της Μάνης, στον νομό Λακωνίας έχουν βρεθεί δυο από τα αρχαιότερα ευρωπαϊκά κρανία του Homo Sapiens poy έχουν ονομαστεί Απήδημα 1 (ή LAO 1/S1) και Απήδημα 2 (ή LAO 1/S2) και ανακαλύφθηκαν σε απόσταση 15 εκατοστών το ένα σε σχέση με το άλλο. Ανασκαφές κατά το παρελθόν στο σπήλαιο έχουν αποδώσει ξανά σημαντικότατα αρχαιολογικά και ανθρωπολογικά ευρήματα, όπως σκελετοί κλπ που χρονολογούνταν ως νεότεροι. Τα δύο κρανία που έβγαλε η αρχαιολογική σκαπάνη, υπολογίζονται ηλικίας τουλάχιστον 160.000 ετών. Το δε ένα κρανίο ηλικίας υπολογίζεται ηλικίας μεγαλύτερης των 210.000 ετών και φέρει έντονα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ανθρώπου. Αν και η ανακάλυψη ανακοινώθηκε σχετικά πρόσφατα, οι μέχρι τώρα αναλύσεις σχετικά με το χρόνο που έζησαν θα χρειαστούν κι άλλες έρευνες ταυτοποίησης και χρονολόγησης για να αποδειχθεί σωστή η μέχρι τώρα μέτρηση, ούτως ώστε να αποτελέσει το αρχαιότερο μέχρι σήμερα γνωστό δείγμα Homo sapiens που έχει βρεθεί εκτός Αφρικής.